Miljö & Hållbarhet

Vi bygger stålhallar för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart.

Bygg hall med oss!

Bygg hållbara stålhallar med oss!

Vi på Blixtljusets smideskoncern har, som stor koncern, ett stort ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. Vi bygger stålhallar för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Därför har du som kund möjlighet att välja klimatkompenserade val i dina projekt när du bygger stålhallar.

Materialval

Vi vill att du ska få en stålhall av goda och tåliga material. Vi vill även att du ska få material som har tillverkats på ett sätt som är bra för miljön.

Det finns många valmöjligheter för dig som kund att påverka hur hållbar din stålhall kommer att vara. Vid val av material bistår vi med input för det mest lämpliga materialet till din aktuella stålhall. Förutom att valet utgår från tåliga material kommer du som kund även kunna välja mellan olika alternativ av återvunna material. Vi strävar efter att optimera våra stålhallar i den mån det går och därmed minska spill under byggprocessen.

Grönt stål

Vi på Blixthuset Stålhallar ger dig möjlighet att välja grönt stål när du bygger din stålhall, vilket innebär att hallen byggs av klimatkompenserande stålprodukter. Genom samarbetet med Zero Mission ser vi till att plantera nya träd och på så vis motverka avskogning, som är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation. 

Återvunnen mineralull

Vi ger dig även möjligheten att välja paneler tillverkade av återvunnet material för ytterväggar när du bygger din stålhall. Detta gör panelen miljövänlig och till stor del återvinningsbar. Detta minimerar även användningen av råvaror och energi samt att koldioxidutsläppen minskar under själva byggtiden. 

Vi tar ansvar för ett hållbart Sverige - gör det du med genom att bygga din stålhall tillsammans med oss!