Vad innebär återbrukat stål?

Återbrukat stål innebär att stålet i sin nuvarande form, demonteras och sen monteras på nytt igen i andra konstruktioner. På så sätt går det att undvika längre återvinningsprocesser som i många fall släpper ut stora mängder CO2. Stål som inte utsatts för utmattning, brandpåverkan eller rostangrepp kan återbrukas med samma egenskaper som nya partier stål. Återbrukade komponenter har nära noll utsläpp av koldioxid och är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan.

Vilka är fördelarna med återbrukat stål?

Om konstruktionen inte är utmattningsbelastad kan återbrukade komponenter användas i bärande konstruktioner. Deras klimatpåverkan kan betraktas som noll. Men tänk då på att inte ersätta en ny komponent med en större begagnad om viktskillnaden överstiger 50 %. De viktigaste fördelarna med att använda återbrukat stål är:

Stor miljöbesparing eftersom stålet inte smälts ned utan används direkt i sin nuvarande form. Möjlighet till lång livslängd, så länge det inte utsätts för utmattning på något sätt. Om det efterfrågas standardiserade tvärsnitt på stålkomponenter, så finns det en väldigt god tillgång av återbrukat stål på marknaden.

Offertförfrågan

Fyll i en offerförfrågan så tar vi det därifrån!

Fyll i din förfrågan här