Vi bygger stålhallar med Grönt stål!

Som ett led i Blixtljusets smideskoncerns miljö- och hållbarhetsarbete erbjuder vi  “grönt stål”. Det innebär att du kan välja klimatkompenserade stålprodukter i ditt projekt.

Vad innebär Grönt stål?

Tillsammans med vår branschorganisation MVR erbjuder vi nu möjligheten till klimatkompenserad stålanvändning genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt. Grönt stål innebär att beställare och tillverkare klimatkompenserar för sin stålanvändning genom skogsplantering. Detta med hjälp av Plan Vivo-certifierad trädplantering i Bolivia. Det bidrar både till minskad koldioxid i atmosfären och till sociala och ekologiska mervärden.

Varför ska man bygga hall med stål?

Stål som material är resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart och skapar i och med det förutsättningar för hållbara konstruktioner. Vi är dock medvetna om att stål även är ett energikrävande material. Därför tycker vi det är extra viktigt att klimatkompensera.

Som stor aktör i stålbranschen måste vi ta ansvar och säkerställa kommande generationers levnadsförutsättningar. Blixtljusetkoncernen vill vara ledande i detta och visa att stålindustrin kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Vi bidrar bland annat med Grönt stål!

Detta ger även dig möjligheten att erbjuda dina kunder mervärde i form av miljönytta. Ange i samband med beställning till respektive projekt när ni önskar GRÖNT STÅL. Kostnaden uppgår till cirka 65 öre per kilo stål.

Vill du bygga stålhall med Blixthuset?

Vi på Blixthuset Stålhallar vill ta ansvar för ett hållbart Sverige. Vill du bygga en stålhall som är bra för miljön? Kontakta oss så förvandlar vi din vision till verklighet!

Offertförfrågan

Fyll i en offerförfrågan så tar vi det därifrån!

Fyll i din förfrågan här