Brandskydd av stål - för en hållbar stålhall

Att bygga en brandskyddad stålhall är viktigt ur flera perspektiv. Även om stålets kvalitet är hög så behöver det förstärkas med andra material för att skydda mot brand och hålla en längre tid. Vad är då viktigt att tänka på när stålet ska brandskyddas? Det finns olika brandskyddstekniska åtgärder att använda sig av. I artikeln listar vi några tips på hållbara brandskydd och vilket som passar bäst för din stålhall.

Brandskydd av stål_ ljus reflekteras på gnistor

Vad är brandskydd?

När vi hör brandskydd tänker vi ofta på vanliga brandskydd som brandsläckare, brandvarnare och sprinklers. Men det finns också typer av brandskydd som vi kanske inte direkt tänker på. Brandskydd av bärande element är ett exempel på det.

Därför ska du brandskydda din stålhall

Stål har en hög förmåga att leda värme. När stålet utsätts för höga temperaturer minskar hållfastheten i materialet. Det innebär att stålhallen blir väldigt sårbar om en brand skulle inträffa. Att brandskydda din stålhall är därför en enormt viktig faktor, inte minst utifrån en säkerhetssynpunkt. Att brandskydda stål går att göra på olika sätt.

Hur väljer du rätt brandskydd?

Att välja rätt brandskydd handlar om vilken typ av stålhall du har eller planerar att bygga. Det finns en del praktiska rekommendationer att tänka på i valet av brandskydd. Den bästa lösningen för dig beror på vilket syfte din stålhall har. Det finns några aspekter att tänka på när du väljer brandskydd. Det kan vara vilken typ av brandskydd du vill ha, det som är mest kostnadseffektivt eller det mest hållbara. I många fall är den estetiska aspekten också något som kan avgöra valet och då kan mer diskreta brandskydd användas, så som brandmålning eller brandskivor. Det går också att kombinera olika typer av brandskydd om syftet med din stålhall är olika beroende på var du befinner dig i byggnaden. Oavsett vilket brandskydd du väljer är tillvägagångssättet viktigt. För att vara på den säkra sidan behöver brandskyddet monteras av en sakkunnig montör.

Brandmålning

Att använda sig av brandmålning är ett vanligt sätt att brandskydda stål. Vid brandmålning fästs färgen på stålet genom rollning eller sprutning. Det går också att använda topplack ovanpå brandfärgen. Skulle en brand uppstå expanderar färgen och skapar ett skikt som isolerar och skyddar stålet. Brandmålning fungerar däremot bara på fristående balkar av stål.

Brandskivor

Det finns olika typer av brandskivor som går att använda för brandskydd av stål. Det finns exempelvis skivor gjorda av gips, fibersilikat och stenull. Även dessa kan täckas med färg om de ska placeras på synliga platser där utseendet kan vara viktigt. Skivorna är ett vanligt byggnadsmaterial som är enkla att fästa och underhålla. Oavsett om du väljer brandmålning eller brandskivor är de likvärdiga i sin funktion. 

Brandisolering

Ett vanligt sätt att skydda bärande element mot brand är genom brandisolering. Skivorna som används för brandisolering av bärande konstruktioner är tillverkade av återvunnet material. De kan monteras direkt på pelaren och täckas med färg om de behöver bli mer diskreta. 

Sammanfattningsvis handlar valet av brandskydd om vilken typ av stålhall du väljer att bygga. Valmöjligheterna är många och du kan anpassa brandskyddet beroende på vilka behov du har. Oavsett om ditt största fokus är hållbarhet, estetik eller en kombination så hjälper Blixthuset dig att välja rätt typ av brandskydd.

 

Brandskydd av stål_stålbalkar

Om brandskydd är en del av byggnadens bärande konstruktion ska det numera även räknas med i klimatdeklarationen.

Detta är nytt sen 1 januari i år och innebär att även byggnadens klimatpåverkan ska redovisas. Anledningen är att kunna synliggöra och minska växthusgasutsläpp som uppstår under bygget, allt ifrån tillverkning av material till transporter av virket.

Hur arbetar Blixthuset med brandskydd?

Även när det kommer till valet av brandskydd är hållbarhet en viktig aspekt. I samband med planeringen av byggnadsprojektet gör vi på Blixthuset också en projektering av brandskydd. Det betyder helt enkelt att vi tillsammans i planeringsfasen även bestämmer var brandskyddet ska byggas in. I den här fasen ser vi över vilket brandskydd som passar bäst beroende på placering och syfte för just din stålhall. 

Brandskydd av stål_slipning av stålbalk_gnistor flyger

För oss på Blixthuset är det viktigt att våra stålhallar har så liten påverkan på klimatet som möjligt. Därför erbjuder vi klimatkompenserade alternativ för att bidra till ett mer hållbart Sverige. Bland annat kan du välja grönt stål som är klimatkompenserat. Genom vårt samarbete med Zero Mission ser vi till att plantera nya träd och på så vis motverka avskogning, som är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation.
Du kan även välja paneler skapade av återvunnen mineralull. Panelen är då miljövänlig och nästintill helt återvinningsbar. Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet och för minskat klimatavtryck? Läs mer på vår hemsida, länk hittar du nedan:https://blixthuset.se/bygg-hallbara-stalhallar-med-oss/ 

Vill du bygga en stålhall med oss på Blixthuset? Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för dig och din stålhall. Oavsett om du har en tydlig plan eller bara några tankar så ser vi till att din vision blir verklighet! Här kan du skicka in en offertförfrågan så berättar vi mer.