Varför ska man använda sandwichpaneler när man bygger stålhall?

Sandwichpanelernas mångsidighet gör att de passar perfekt när det kommer till byggnation av stålhallar, då de har många tillämpningar och finns i många olika former.

Sandwichpanel i genomskärning

Bild: Areco.

Vad är en sandwichpanel?

En sandwichpanel är en struktur som består av tre lager när du bland annat bygger stålhallar. Det ena lagret är en kärna som har en låg densitet, till exempel PIR, mineralull, glasull eller stenull. De resterande lagren består av ett tunt ytskikt som är bundet till varje sida. Genom att använda ett lätt men tjockt lager till kärnan och starka men tunna lager för ytskikt bidrar det till att panelens tjocklek ökar, vilket bibehåller eller till och med minskar vikten samt förbättrar böjstyvheten.


Alternativ på sandwichpaneler som finns när du bygger en stålhall kan till exempel vara betongsandwich, plåtsandwich eller träsandwich. Vilket alternativ som passar just din byggnation beror på vad stålhallen ska ha för funktion och vilken typ av byggnad det handlar om. Även vad stålhallen har för krav, exempelvis vilka miljökrav det finns samt vilka krav samt möjligheter det finns när det gäller energiåtgång.

Sandwichpanel utvändigt

Bild: Areco.

Varför ska man använda sig av sandwichpaneler?

Att bygga stålhall med sandwichpaneler har många fördelar. Det är bra ur energisynpunkt då materialet isolerar bra, vilket leder till låga förbrukningskostnader på stålhallen. De är även underhållsfria, håller sig fräscha länge, är lätta att montera samt har låg driftkostnad. Dessutom blir det tätt med sandwichpaneler vilket leder till att det inte blir något luftläckage. En annan fördel är att sandwichpanelen är en isolerande kärna i din stålhall, vilket leder till ett bra U-värde och att du sparar på energiförbrukning. Isoleringen blir dessutom extra bra om sandwichpanelerna är liggande. 

Stålhall med sandwichpanel

Bild: Areco

Sandwichpanelens goda egenskaper 

Det finns olika fördelar med de olika materialen som kan användas som kärna i en sandwichpanel. PIRens fördel är att den har en riktigt bra isolering och en tunnare vägg vilket gör att om du bygger med PIR får du ett riktigt bra U-värde. Det är en lätt produkt, uppfyller sitt syfte samt är lätt att hantera.

En mineralullsvägg har fördelen att den bidrar till en brandsäkerhet, vilket betyder att en sandwichpanel som är byggd med mineralull har säkerhetsklass två. Hållbarheten och livslängden är även lång på en stålhall som är byggd med mineralull i sandwichpanelen och den har en hög kvalitet. De som tillverkar mineralull tänker idag mer på miljöfrågorna och går mer och mer över till biogas och elproduktion under tillverkningen. 

Stålhall under uppbyggnad

Bild: Areco.

Estetiken i en stålhall

När det kommer till estetiken i en stålhall kan man leka med färgen invändigt, det vill säga färgen på innerväggen på sandwichpanelen, vid produktion av panelerna. I en generell stålhall är det rimligt att ha vitt med lite belysning men vill man fokus på en punkt är det bra med svart. Till exempel vid byggnation av en sporthall kan man med fördel använda svarta innerväggar då den svarta färgen minskar reflektioner som kan störa de som utför sporten i stålhallen.   

Vilken stålhall drömmer du om att bygga? Kontakta oss för mer information eller hjälp för att göra din vision till verklighet!