Stål och trä i kombination – ett vinnande koncept när du bygger stålhall!

Att använda sig av olika material är ett sätt att bredda tänket av vad man kan göra när en stålhall byggs. Vanligtvis byggs hallar i antingen stål eller i trä men varför inte bygga i båda och använda fördelarna med respektive material?

Foto: Felix Gerlach/Martinsons

Med hela fyra producenter är KL-trä en jättemarknad i Sverige. Materialet passar utmärkt tillsammans med stål i stålhallar eftersom deras beteendemönster påminner om varandra. Det är en av anledningarna varför vi på Blixthuset använder oss av det. 

Korslimmat trä, eller så kallat KL-trä, är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländskt virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Trä har en tendens att röra på sig och ändra storlek beroende på temperaturer och fuktighet. När en limmar ihop virket korslagt motverkar det krympandet och svällandet. Därför är KL-trä ett grymt material när det handlar om formstabilitet. Dessutom är det ett perfekt material när en bygger stora konstruktioner för att det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.

Jag kommer från att bygga med trä så det ligger nära mig. Men sedan gillar vi alla mixen av trä och stål tillsammans, det ena utesluter inte det andra.

Richard Lundell, Blixthuset Stålhallar.

Foto: Johannes Rousseau/Martinsons

Vi på Blixthuset vill inte att du ska känna dig låst i hur du bygger din hall, det är kul att kunna ge dig mer än ett eller två alternativ. Vår tanke är att vara flexibla när du kommer till oss för att bygga en stålhall. Det är både en fördel för kunden och en utmaning för oss, vilket vi tycker är kul eftersom vi då får använda oss av vår kreativitet! Vi vill inte låsa oss till ett byggset utan vi vill gärna använda vår kompetens av de resterande material som finns när man bygger stålhallar.

Det är såklart en smakfråga vad en tycker är snyggt men vi anser att det är riktigt snyggt att blanda olika material!

Vedran Ladan, Blixthuset Stålhallar.

Vi är måna om att våra kunder ska kunna välja miljövänliga alternativ. KL-trä är ett av dem eftersom det framställs ur förnyelsebara råvaror i en process med minimal klimatpåverkan. Materialet är en naturlig del i kretsloppet och binder koldioxid under hela sin livslängd.

Foto: Patrick Degerman/Martinsons

Jag blir så glad när Blixthuset har tagit initiativet till att blanda material! Jag vill verkligen förmedla att jag tror det finns en bra framtid för det vi kallar hybridkonstruktioner. Hattbalk och KL-trä tycker jag är en toppenlösning!

Daniel Wilded, Martinsons.

Vi på Blixtljusets smideskoncern har, som stor koncern, ett stort ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. Vi bygger stålhallar för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Därför har du som kund möjlighet att välja klimatkompenserade val i dina projekt när du bygger stålhallar.

Läs mer om vårt arbete med klimatkompenserat material här.