Vi tar ansvar!

Vi på Blixtljusets smideskoncern har, som stor koncern, ett stort ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. Vi bygger stålhallar för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Därför har du som kund möjlighet att välja klimatkompenserade val i dina projekt när du bygger stålhallar.

Materialval

Vi vill att du ska få en stålhall av goda och tåliga material. Vi vill även att du ska få material som tillverkas på ett sätt som är bra för miljön.

Det finns många valmöjligheter för dig som kund att påverka. Vid materialval bistår vi med input på det mest lämpliga valet till aktuell hall. Förutom att valet utgår från tåliga material kommer du som kund även kunna välja mellan olika alternativ av återvunna material. Vi strävar efter att optimera våra hallar till den mån det går och därmed minska spill under byggprocessen.

Grönt stål

Vi på Blixthuset ger dig möjlighet att välja grönt stål när du bygger din stålhall, vilket innebär klimatkompenserande stålprodukter. Genom samarbetet med Zero Mission ser vi till att plantera nya träd och på så vis motverka avskogning, som är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation. 

Återvunnen mineralull

Vi ger dig även möjligheten att välja paneler tillverkade av återvunnet material för ytterväggar när du bygger din stålhall. Detta gör panelen miljövänlig och till stor del återviningsbar, detta minimerar användningen av råvaror och energi samt att koldioxidutsläppen minskar under byggtiden.