Om Grönt Stål

Som ett led i Blixtljusets smideskoncerns miljö- och hållbarhetsarbete kommer våra företag erbjuda “grönt stål”. Det innebär att ni som kunder kommer kunna välja klimatkompenserade stålprodukter i era projekt.

Tillsammans med vår branschorganisation MVR erbjuder vi nu möjligheten till klimatkompenserad stålanvändning genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt.

 

Det ger er möjligheten att erbjuda era kunder mervärde i form av miljönytta. Ange i samband med beställning till respektive projekt när ni önskar GRÖNT STÅL. Kostnaden uppgår till cirka 65 öre per kilo stål.